חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות וציון ההתאמה

חישוב ציון התאמה

ממוצע הבגרות שלך עד 117.07?

 1. הכפל את ממוצע הבגרות המותאם שלך ב-10.09וחסר מהמכפלה 381.71
 2. הוסף לערך שקיבלת (לאחר עיגול למספר שלם)  את ציונך בבחינה הפסיכומטרית
 3. כפול את הסכום ב-  0.52 וחסר מהמכפלה  49.15

 

ממוצע הבגרות גבוה מ- 117.07?
 1. הוסף 800 לציון הפסיכומטרי שלך
 2. כפול את הסכום ב-  0.52 וחסר מהמכפלה  49.15

הציון הקובע בדיון במועמד שנרשם ללימודים באוניברסיטה הוא ציון ההתאמה. המידע בדף זה יאפשר לך לחשב בעצמך את ממוצע הבגרות המותאם ואת ציון ההתאמה. לשם כך יובהרו המושגים "ממוצע בגרות אופטימלי" ו"ממוצע מותאם", ולאחר מכן יודגמו טכניקות החישוב. לנוחיותך נמצאים באתר ההרשמה מחשבונים שבאמצעותם תוכל לחשב את ממוצע הבגרות שלך וכן לחשב את ציון ההתאמה.

 

 

ההנחיות המפורטות בדף זה מיועדות לחישוב ממוצע הבגרות של בעל תעודת בגרות ישראלית, שנבחן בבחינות בגרות רגילות במתכונת יחידות הלימוד ובבחינות בגרות אקסטרניות מ-1977 ואילך. אם נבחנת לפני כן תוכל לפנות למשרד הרישום והקבלה באוניברסיטה, כדי שישלחו לך עלון הסבר על אופן חישוב ממוצע הבגרות שלך.

 

 

ממוצע הבגרות שמחושב הוא ממוצע בגרות אופטימלי. ממוצע זה מתקבל לאחר השמטת הציונים במקצועות בחירה הגורמים להורדת ממוצע הבגרות של המועמד, בתנאי שסך כל יחידות הלימוד שעליהן מחושב הממוצע הוא לפחות 20. ממוצע הבגרות המותאם הוא ממוצע הבגרות האופטימלי, כולל בונוסים הניתנים לציונים בבחינות ברמה של ארבע יחידות לימוד ומעלה.

 

איך מחשבים את ממוצע הבגרות המותאם?

 

1. הוספת בונוסים: לחלק מציוני הבגרות ניתנות תוספות (בונוסים).

יש להוסיף את התוספות המפורטות בהמשך רק לציון הניתן במקצוע אשר מתקיימים עבורו התנאים הבאים:

 • הציון במקצוע הוא לפחות 60.
 • הציון לא ניתן על צירוף של מקצועות (לדוגמה: הבעה עברית + ספרות עברית).
 • המקצוע נמנה עם המקצועות למטה

 

רשימת המקצועות המזכים בבונוס

 

 •  אופטיקה יישומית
 •  מדע חישובי
 •  מתמטיקה
 •  אזרחות
 •  מדעי הבריאות
 • ניהול
 •  אלקטרואופטיקה/מערכות אלקטרו-אופטיות
 • מדעי ההנדסה
 • ניהול הייצור
 • אלקטרוניקה/אלקטרוניקה ומחשבים/אלקטרוניקה כללית ותקשורת
  / מערכות אלקט'
 • מדעי החברה/חברה – חוק ומשפט
 • ניהול משאבי אנוש
 • אמנות/תולדות האמנות/אמנות המחול/מחול
  / אמנות שימושית
 • מדעי החיים
 • ניתוח מערכות וארגון קבצים/ארגון קבצים
 • ביולוגיה/מיקרוביולוגיה
 • מדעי הטכנולוגיה
 • ספרות
 • ביולוגיה חקלאית/מדעי החיים וחקלאות
 • מוסיקה/ידיעת המוסיקה/

             תורת המוסיקה/מוסיקה רסיטל/
             מוסיקה קומפוזיציה

 • עברית
 • בקרת מכונות
 • מחשבים/יסודות תורת המחשב/מחשבים ומערכות/מדעי המחשב/מחשוב ובקרה
 • עולם הערבים והאיסלאם/תולדות הערבים והאיסלאם
 • בקרת תהליכים/מערכות בקרת תהליכים
 • מחשבת ישראל
 • עיבוד נתונים אוטומטי
 • גיאוגרפיה
 • מטאורולוגיה
 • עם ועולם – מפגש בין תרבות ישראל לתרבויות העמים
 • גיאולוגיה/מדעי  כדור הארץ
 • מיכון חקלאי ומערכות
 • ערבית ב-5 י"ל לבעלי תעודת בגרות ערבית
 • הבעה עברית
 • מכטרוניקה/מיכשור ובקרה/מיכשור/בקרה ומחשבים/מיכשור ובקרה בהתיישבות
 • פיסיקה
 • היסטוריה/היסטוריה + ידע העם והמדינה
  (לא כולל אזרחות)
 • מערכות ביוטכנולוגיות/ביוטכנולוגיה
 • פרקי מכונות וחוזק חומרים/תכנון פרקי מכונות
 • המטוס ומערכותיו/המסוק ומערכותיו
 • מערכות מיכשור ובקרה
 • קולנוע/אמנות הקולנוע
 • חינוך גופני
 • מכונות חקלאיות וטרקטורים
 • קירור ומיזוג אוויר
 • חישוב סטאטי וקונסטרוקציות
 • מכונות חום ותרמודינמיקה
 • שפה זרה
 • חקלאות
 • מכניקה
 • תורה שבעל פה (תושב"ע)
 • חשמל/מערכות חשמל/תורת החשמל
 • מכניקה הנדסית
 • תאטרון/תולדות התאטרון/ספרות התאטרון/
  אמנות התאטרון
 • חשבונאות  
 • מכשירים ופיקוד
 • תכנון הנדסי של מבנים
 • טכנולוגיה מוכללת
 • מנועי מטוסים ותרמודינמיקה
 • תכנון ותכנות מערכות/תכנות יישומים מנהליים – עבודת גמר
 • טכנולוגיית הבנייה
 • מערכות תקשורת ומיתוג/בזק טלקומוניקציה
 • תלמוד
 • כימיה
 • מערכות תוכנה וחומרה
 • תנ"ך
 • כימיה טכנולוגית
 • מערכות פיקוד/בקרה ומחשבים/
  מערכות בקרה ממוחשבות/מערכות אלקטרוניות
 • תיירות/תיירות ותפעול
 • לימודי הסביבה/מדעי הסביבה
 • מערכות פיקוד ובקרה
 • תקשורת/תקשורת המונים/תקשורת וחברה
 • לימודי ארץ-ישראל
 • מערכות תעופה ומנועים/מערכות תעופה
 • תרמודינמיקה/תרמודינמיקה טכנית

 

 

 • המקצועות אנגלית ומתמטיקה מזכים בבונוס מיוחד. לפיכך לציונים בבחינת בגרות (או בעבודת גמר) באנגלית ובמתמטיקה יש להוסיף 12.5 לציון שקיבלת ברמה של ארבע יחידות לימוד, ו-25 לציון שקיבלת ברמה של חמש יחידות לימוד ומעלה. מי שעשה עבודת גמר באנגלית או במתמטיקה בנוסף לבחינת בגרות באותו מקצוע יקבל תוספת רגילה לציון עבודת הגמר, כמוסבר בהמשך.
 • לציונים בשאר המקצועות המפורטים לעיל יש להוסיף 10 לציון שקיבלת בבחינת הבגרות (או בעבודת גמר) ברמה של ארבע יחידות לימוד, ו-20 לציון שקיבלת ברמה של חמש יחידות לימוד ומעלה (תוספות אלה יש להוסיף, כמובן, לציון בן שתי ספרות). לבחינה במקצוע טכנולוגי ממחזור תשנ"ב ואילך , יינתן בונוס אוטומטי לבחינה ב- 5 י"ל ומעלה. לבחינה במקצועות אלה עד וכולל מחזור תשנ"א יינתן בונוס אוטומטי רק אם הבחינה ב- 7 י"ל. אם הבחינה היא בהיקף של 5 י"ל, יינתן הבונוס רק אם המועמד ימציא אישור על היותן 5 י"ל עיוניות.

2. יש להכפיל את הציון שקיבלת בכל אחד מהמקצועות שבהם נבחנת בבחינת בגרות (או בעבודת גמר)  לאחר הוספת בונוס במספר יחידות הלימוד

3. חבר את המכפלות.

4. סכם את מספר יחידות הלימוד בכל המקצועות שבהם נבחנת בבחינת בגרות (או בעבודת גמר)  סכום זה צריך להיות לפחות 20 ולעמוד בדרישות המפורטות  בתנאי הקבלה הכלליים

5. חלק את סכום המכפלות שקיבלת (התוצאה בסעיף 3) בסכום יחידות הלימוד שקיבלת (התוצאה בסעיף 4)

 

enlightened הממוצע צריך להיות בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה.

 

חישוב ממוצע בגרות אופטימלי

 

ממוצע בגרות אופטימאלי הוא ממוצע ציוניך לאחר השמטת הציונים במקצועות הבחירה, הגורמים להורדת הממוצע, בתנאי שסך כל יחידות הלימוד אחרי ההשמטה הוא לפחות 20.
החישוב יבוצע על ידינו באופן אוטומטי, ואין צורך לבקש השמטת מקצועות.

 

מקצועות שאין להשמיטם בחישוב ממוצע הבגרות האופטימלי (אין אפשרות להשמיט את המקצוע כולו או חלקו):

 • תנ"ך
 • הבעה עברית* (כולל עברית לאקסטרנים ולבעלי תעודת בגרות ערבית).
 • אנגלית
 • שפה זרה (אם אין ציון בגרות באנגלית בארבע יחידות לימוד לפחות)
 • ערבית (לבעלי תעודת בגרות ערבית)
 • מתמטיקה
 • היסטוריה/תולדות עם ישראל/ידע העם והמדינה – אחד ממקצועות אלה  ב - 2 י"ל חייב להישאר בחישוב ממוצע הבגרות
 • אזרחות
 • ספרות
 • מחשבת ישראל (רק אם אין ציון בגרות בספרות בשתי יחידות לימוד לפחות)


*אם נבחנת בהבעה עברית ב- 3 י"ל וממוצע הבגרות המותאם שלך היה גבוה יותר לו נבחנת ב- 2 י"ל בלבד , ממוצע הבגרות שלך יחושב כאילו נבחנת ב- 2 י"ל במקצוע זה.

 

אופן השמטת מקצועות בחירה

 • אם סך יחידות הלימוד שקיבלת לפי ההנחיות בסעיף 4 גדול מ-20, תוכל לנסות להשמיט אחד או יותר ממקצועות הבחירה, בתנאי שהמקצוע אינו בין המקצועות הנ"ל, ומספר היחידות שנשאר לאחר ההשמטה הוא לפחות 20.
 • ממוצע הבגרות המותאם שלך הוא הממוצע הגבוה ביותר שניתן לקבל מציוניך על פי ההנחיות שניתנו לעיל. הממוצע יכול להיות כמובן גבוה מ-100.
 • אם נבחנת בבחינות בגרות אקסטרניות משנת 1977 ואילך, ממוצע הבגרות שלך יחושב לפי ההנחיות בסעיפים 1 עד 5. לממוצע שיתקבל תינתן תוספת של 2.
 • אם מספר יחידות הלימוד (י"ל) אינו מצוין בתעודת הבגרות שלך, תוכל לפנות למשרד הרישום והקבלה ולקבל פירוט של מספר היחידות המתאים לכל מקצוע.

 

דוגמה לחישוב ממוצע אופטימאלי


אם ציוניך הם כדלקמן:

 

שם המקצוע מספר יחידות
הבחינה 
התוספת שיש
להוסיף לציון
הציון בבחינה הציון בבחינה +
התוספת  
מספר יחידות הבחינה X
(הציון + התוספת)
תנ"ך + ספרות 4 0 92 92 368
הבעה עברית 2 0 91 91 182
אנגלית 4 12.5 87 99.5 398
צרפתית* 4 10 90 100 400
מתמטיקה 5 25 85 110 550
תולדות עם ישראל 2 0 93 93 186
אזרחות 1 0 76 76 76
ביולוגיה* 5 0 59 59 295
סך הכל   27       2455

 

* מקצוע שניתן להשמיט
 

 • ממוצע ציוניך בלי להשמיט אף אחד מהמקצועות הוא: 90.93 =2455/27
 • ממוצע הבגרות האופטימאלי הוא:  98.18 = 2160/22  והוא מתקבל לאחר השמטת הציון בביולוגיה
 • ממוצע הבגרות המותאם שלך הוא: 98.18
 • בדוגמה זו אי-אפשר להשמיט גם את הציון בצרפתית, מאחר שסך כל יחידות הלימוד ללא צרפתית וביולוגיה הוא  נמוך מ-20

 

חישוב ציון התאמה

 

הציון הקובע לצורך דיון במועמדותך לאוניברסיטה הוא ציון ההתאמה. תוכל לחשב ציון זה באופן הבא:
 1. הכפל את ממוצע הבגרות המותאם שלך ב- 10.09 וחסר מהמכפלה 381.71 *
 2. הוסף לערך שקיבלת (לאחר עיגול למספר שלם)  את ציונך בבחינה הפסיכומטרית. אם יש לך יותר מציון פסיכומטרי תקף אחד, יובא בחשבון לצורך חישוב ציון ההתאמה הציון הגבוה מבין הציונים התקפים.
 3. כפול את הסכום ב-  0.52 וחסר מהמכפלה  49.15   

* אם ממוצע הבגרות שלך גבוה מ- 117.07 הוסף 800 לציון הפסיכומטרי שלך (במקום להכפיל ב- 10.09  ולחסר 381.71) .
 

דוגמה לחישוב ציון התאמה

אם ממוצע הבגרות המותאם שלך הוא: 95.97 וציונך בבחינה הפסיכומטרית הוא: 607

ציון ההתאמה שלך יחושב באופן הבא:587 = 381.71 - 10.09*95.97

572=  49.15-( 587 +607) 0.52


ציון ההתאמה שלך הוא:  572

 

ממוצע הבגרות וציון ההתאמה הקובעים

ממוצע הבגרות המותאם וציון ההתאמה הקובעים לצורך הרשמה וקבלה ללימודים לקראת שנת הלימודים תשע"ד הם אלה שיחושבו על ידינו לאחר שתירשם.

נוסחת השקלול בין ממוצע הבגרות והציון הפסיכומטרי משתנה קלות משנה לשנה. לפיכך, ציון התאמה שחישבת בעבר יכול להיות שונה מזה שיחושב לך השנה.

Apply Now
X

For More Details >>

Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive